Insolvia

Insolvia

Oddlužení od Insolvie
Společnost Insolvia s.r.o. se zabývá komplexním dluhovým poradenstvím a v rámci něho poskytuje právě služby oddlužení. Společnost již pomohla stovkám zadlužených osob vrátit se zpět do normálního života. Pokud potřebujete pomoci s dluhy, využijte bezplatné telefonní linky pro oddlužení a sjednejte si bezplatnou konzultaci Vaší situace. Více o oddlužení na www.insolviasro.cz
Oddlužení je v poslední době stále více používané slovo, protože stále více lidí se dostává do finančních problémů. Oddlužení je možným lékem na tyto problémy. Oddlužení Vám pomůže žít opět normální život.

Průběh oddlužení

Pokud dlužník splňuje podmínky oddlužení, nebo - li se nachází v úpadku (bankrotu), je možné řešit jeho situaci pomocí oddlužení fyzické osoby. Průběh oddlužení má několik kroků, které je nutné správně splnit.

Žádost o oddlužení

Prvním krokem k oddlužení je nutnost splnit výše zmíněné podmínky pro oddlužení. Při splnění podmínek může dlužník a nebo zplnomocněná osoba podat žádost u insolvenčního soudu o řešení úpadku oddlužením. Zároveň s podáním této žádosti je nutné, aby dlužník na sebe uvalil insolvenční řízení. Insolvenční návrh však může podat nejen dlužník, ale také některý z věřitelů a tudíž je možné, že při podání žádosti o oddlužení se již dlužník v insolvenčním řízení nachází. V takovém případě je nutné podat žádost o oddlužení ve lhůtě 30 dní po podání insolvenčího návrhu.

Způsob a forma podání žádosti o oddlužení je definována insolvenčním zákonem. Žádost o oddlužení musí obsahovat obecné náležitosti, označení dlužníka, označení věřitelů, údaje o příjmech dlužníka, návrh způsobu řešení oddlužení apod. Zároveň v žádosti o oddlužení navrhuje dlužník výši měsíční splátky či způsob jejího stanovení. Žádost o oddlužení také musí obsahovat vysvětlení důvodů dlužníkova úpadku.

Rozhodnutí soudu o oddlužení

Při podávání žádosti o oddlužení je nutné splnit nejen faktické náležitosti, ale rovněž náležitosti časové. Pokud nejsou dodrženy lhůty pro poskytnutí informací insolvenčnímu soudu či pro podání žádosti je návrh na oddlužení soudem zamítnut. Rovněž pokud žádost obsahuje chyby či nedostatky je návrh na oddlužení soudem zamítnut. Z tohoto důvodu většina lidí využívá pro podání žádosti o oddlužení specializované poradenské společnosti, které Vás nejen provedou celým procesem oddlužením, ale budou i Vaším rádcem v administrativních, právních či psychologických problémech, které vzniknou v souvislosti s Vašimi dluhy.

Pokud jsou všechny náležitosti včas a řádně provedeny zvažuje soud řešení Vašeho bankrotu pomocí oddlužení. Pokud soud oddlužení dlužníka povolí, pak může být oddlužení realizováno dvěma způsoby.

Oddlužení okamžitým zpeněžením dlužníkova majetku

Oddlužení okamžitým zpeněžením dlužníkova majetku spočívá v prodeji majetku dlužníka, který musí uspokojit věřitele alespoň ze 30% jejich pohledávek. Dlužník tak oproti konkursu ušetří až 70% svých dluhů.

Oddlužení pomocí splátkového kalendáře

Při oddlužení pomocí splátkového kalendáře je dlužník zavázán, že po dobu 5 let splatí věřitelům minimálně 30% svých závazků vůči nim pomocí pravidelných splátek. Pokud je tedy dlužník schopen tuto podmínku splnit, může rovněž ušetřit až 70% svých dluhů.

Oddlužení tedy pomáhá předluženým lidem řešit jejich problémové životní situace. Oddlužení Vás nejen zbaví nepříjemného tlaku věřitelů, ale rovněž Vám může pomoci pokud je na Vás uvalena exekuce. Nejen proto společnosti, které se zabývají dluhovým poradenstvím nabízejí svým klientům možnost řešit jejich situaci pomocí oddlužení. Jednou ze společností, které se zabývají řešením problémy s dluhy fyzických osob je i společnost Insolvia. Společnost Insolvia je nejen specialistou na oddlužení, ale rovněž dobrým partnerem pro řešení problémů spojených Vašimi dluhy. 

Jak byste rádi řešili své dluhy?

Správa dluhů (3 | 60%)
Exekuce (0 | 0%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one